Tại sao ung thư cần xạ trị và có luôn cần xạ trị để tiêu diệt ung thư?