Tầm soát ung thư đại trực tràng
Triệu chứng: Ăn không tiêu, Đại tiện ra máu, Sụt cân không rõ nguyên nhân, Thay đổi thói quen đại tiện
Giới tính: Nam giới (giới tính sinh học), Nữ giới (giới tính sinh học)

Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư chiếm tỉ lệ cao nhất. Tuy nhiên ung thư cổ tử cung có thời gian khởi bệnh kéo dài và có thể phòng ngừa, tầm soát hiệu quả.

Meet Các phương tiện hình ảnh học tầm soát ung thư đại trực tràng »
Tầm soát ung thư đại trực tràng
Triệu chứng: Ăn không tiêu, Đại tiện ra máu, Sụt cân không rõ nguyên nhân, Thay đổi thói quen đại tiện
Giới tính: Nam giới (giới tính sinh học), Nữ giới (giới tính sinh học)

Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư chiếm tỉ lệ cao nhất. Tuy nhiên ung thư cổ tử cung có thời gian khởi bệnh kéo dài và có thể phòng ngừa, tầm soát hiệu quả.

Meet Các xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng »
Tầm soát ung thư đại trực tràng
Triệu chứng: Ăn không tiêu, Đại tiện ra máu, Sụt cân không rõ nguyên nhân, Thay đổi thói quen đại tiện
Giới tính: Nam giới (giới tính sinh học), Nữ giới (giới tính sinh học)

Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư chiếm tỉ lệ cao nhất. Tuy nhiên ung thư cổ tử cung có thời gian khởi bệnh kéo dài và có thể phòng ngừa, tầm soát hiệu quả.

Meet Các yếu tố nguy cơ ung thư đại trực tràng »
Tầm soát ung thư đại trực tràng
Triệu chứng: Ăn không tiêu, Đại tiện ra máu, Sụt cân không rõ nguyên nhân, Thay đổi thói quen đại tiện
Giới tính: Nam giới (giới tính sinh học), Nữ giới (giới tính sinh học)

Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư chiếm tỉ lệ cao nhất. Tuy nhiên ung thư cổ tử cung có thời gian khởi bệnh kéo dài và có thể phòng ngừa, tầm soát hiệu quả.

Meet Tầm soát ung thư đại trực tràng có yếu tố gia đình »
Tầm soát ung thư đại trực tràng
Triệu chứng: Ăn không tiêu, Đại tiện ra máu, Sụt cân không rõ nguyên nhân, Thay đổi thói quen đại tiện
Giới tính: Nam giới (giới tính sinh học), Nữ giới (giới tính sinh học)

Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư chiếm tỉ lệ cao nhất. Tuy nhiên ung thư cổ tử cung có thời gian khởi bệnh kéo dài và có thể phòng ngừa, tầm soát hiệu quả.

Meet Tầm soát ung thư đại trực tràng »
Nhũ ảnh tầm soát ung thư vú
Triệu chứng: Bướu ở vú, Chảy dịch, máu bất thường từ núm vú, Đau vú, Sờ thấy khối bướu, Sụt cân không rõ nguyên nhân
Giới tính: Nữ giới (giới tính sinh học)

Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư chiếm tỉ lệ cao nhất. Tuy nhiên ung thư cổ tử cung có thời gian khởi bệnh kéo dài và có thể phòng ngừa, tầm soát hiệu quả.

Meet Tầm soát ung thư vú »
Ung thư cố tử cung
Triệu chứng: Sụt cân không rõ nguyên nhân, Tiểu tiện khó, Xuất huyết âm đạo bất thường
Giới tính: Nữ giới (giới tính sinh học)

Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư chiếm tỉ lệ cao nhất. Tuy nhiên ung thư cổ tử cung có thời gian khởi bệnh kéo dài và có thể phòng ngừa, tầm soát hiệu quả.

Meet Tầm soát ung thư cổ tử cung »